VERSKI PROGRAM
Krstići se izrađuju od raznih vrsta drveta, debljine od 3 do 10 mm na osnovu već gotovih oblika ili na osnovu Vašeg zahteva. Mogu se isporučiti sa trakicom ili bez.
Ikone se izrađuju od raznih vrsta drveta, debljine i dimenzija do 1200x800 mm.