APLIKACIJE ZA NAKIT I SUVENIRE
Izrađuju se od drveta (najčešće od lipe ili bukve) ili od providnog ili obojenog pleksiglasa debljine od 3 do 10 mm na osnovu Vašeg ili našeg idejnog rešenja. Mogu se koristi kao nakit, za suvenire, u reklamne svrhe ili spajanjem više delova kao ukrasne aplikacije.